Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

„Woda dla pacjenta – maseczka dla medyka” pandemia COVID-19

Zespół ds. Inicjatyw Społecznych, działający w ramach Komisji Wizerunkowej przy ORA w Poznaniu, organizuje akcję „Woda dla pacjenta – maseczka dla medyka”.

W ramach Zespołu ds. Inicjatyw Społecznych, rozpoczęliśmy współpracę ze Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Poznaniu. Od lekarzy pracujących na tym oddziale dowiedzieliśmy się, że leczonych jest tam wielu starszych i samotnych ludzi, często przywożonych z Domów Pomocy Społecznej. Oddział ma problem związany brakiem wody dla tych pacjentów. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 i brakiem odwiedzin, nikt nie dostarcza pacjentom wody butelkowanej. Często lekarze z własnych środków kupują wodę najbardziej potrzebującym pacjentom, a w skrajnych przypadkach, pacjenci nie mają co pić. Szpital nie ma środków w budżecie na zakup wody.

Szpital ma również problem ze zbyt małą ilością maseczek typu FF2 dla pracowników szpitala. Maseczek tych jest zużywanych bardzo dużo, gdyż muszą być one często zmieniane, aby właściwie spełniały swoją rolę.

Zorganizowana została akcja zbierania wśród adwokatów z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej wody potrzebnej dla pacjentów oraz maseczek typu FF2 dla lekarzy i personelu medycznego. Woda oraz maseczki będą zbierane do końca grudnia 2020 r., następnie zostaną przekazane do szpitala. 

Koleżanki i Kolegów, którzy zdecydują się wziąć udział w akcji i pomóc potrzebującym w szpitalu, uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail na adres: stachowiak@adwokat-stachowiak.pl lub telefonicznie na numer 502 559 730.

Koordynatorem akcji jest prawnik z naszej Kancelarii, adw. Marcin Stachowiak, członek Zespołu ds. Inicjatyw Społecznych działającego w ramach Komisji Wizerunkowej ORA.