Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Archive for Month: May 2016

Kontakty, spotkania, rozmowy z dziećmi i wnukami

Wielu osób pyta telefonicznie i mailowo o sprawy związane z dziećmi, szczególnie o sposób regulacji kontaktów z nimi. Gdy problem uregulowania kontaktów nie może zostać, z różnych względów, rozwiązany przez samych zainteresowanych, wówczas konieczne jest wydanie odpowiedniego orzeczenia przez sąd. Uregulowania kontaktów może domagać się każdy rodzic, każdy dziadek i każda […]

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – czy zawsze przestępstwo?

Adwokaci prowadzą rozmaite sprawy – występują w roli pełnomocników w postępowaniach cywilnych, rodzinnych i administracyjnych, a także bronią w sprawach karnych. Jednym z najczęstszych przestępstw spotykanych w praktyce adwokackiej jest prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Temu zagadnieniu poświęcimy dzisiaj kilka słów. Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem […]

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z samej istoty tego rodzaju spółki są zbywalne. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wprowadzają ograniczeń dotyczących rodzaju umów, które mogą przenosić własność udziałów. Najczęściej spotykaną umową przenoszącą własność udziałów jest umowa sprzedaży. Spotykane są również umowy darowizny udziałów lub umowy zamiany, które również mogą […]