Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Zespół


Marcin Stachowiak – adwokat

Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2012 r., członek Komisji Wizerunkowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz zespołu ds. inicjatyw społecznych ORA w Poznaniu. Posiada uprawnienia mediatora.

Wykładowca prawa europejskiego ustrojowego, przygotowania do aplikacji oraz prawa cywilnego na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.

Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym oraz procedurą karną. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w problematyce tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego.

Członek Rotary Club Poznań. Interesuje się architekturą modernistyczną, prowadzi blog Modernistyczny Poznań.

tel. kom. 502 559 730
e-mail: stachowiak@adwokat-stachowiak.plMarta Stachowiak-Řeháčková – adwokat

Absolwentka Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2018 roku. Posiada uprawnienia mediatora.

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.

W 2022 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki uzyskując najlepsze oceny w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Z uwagi na wieloletnią znajomość branży, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa jeździeckiego. W pracy zawodowej zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym i spadkowym.

W wolnym czasie rozwija swoją największą pasję, jaką jest jeździectwo w dyscyplinie ujeżdżenia.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem czeskim.

tel. kom. 500 673 541
e-mail: marta.stachowiak@adwokat-stachowiak.plKarol Chmieliński – adwokat

Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W 2023 roku z wyróżnieniem zdał egzamin adwokacki uzyskując jedne z najlepszych ocen w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe.

Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.

tel. 61 307 18 00
e-mail: chmielinski@adwokat-stachowiak.plMaciej Grobelny – aplikant adwokacki

Absolwent Uniwersytetu WSB Merito, stacjonarnych studiów prawa (magisterium) oraz prawa w biznesie (licencjat).

W listopadzie 2020 roku zdał egzamin przed Komisją egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Wspólnik i Członek Zarządu Bespoke Broker Sp. z o.o. Wspólnik i Członek Zarządu Bespoke Broker Sp. z o.o.

Od stycznia 2024 roku aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, starosta roku, Członek Rady Aplikantów Adwokackich.

Interesuje się ekonomią, muzyką filmową, w wolnym czasie gra na gitarze.

tel. 61 307 18 00
e-mail: kontakt@adwokat-stachowiak.plPiotr Pawłowski – prawnik

Absolwent Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, stacjonarnych studiów prawa (magisterium) oraz prawa w biznesie (licencjat). Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie medycznym.

Interesuje się historią Wielkiej Brytanii i brytyjskiej monarchii parlamentarnej, jeździ konno.

tel. 61 307 18 00
e-mail: pawlowski@adwokat-stachowiak.plŁukasz Stasiak – ekonomista – of counsel

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych. Przez ostatnie kilka lat pełnił fukcję analityka kredytowego w spółce leasingowej oraz w banku, gdzie zajmował się analizą finansową i oceną ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych. Specjalizuje się w roszczeniach wynikających z umów kredytów indeksowanych walutami obcymi.

W wolnym czasie fotografuje, biega, żegluje i gra w golfa.

tel. kom. 693 291 033
e-mail: stasiak@adwokat-stachowiak.pl