Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Archive for Month: November 2015

Wyjazd dziecka za granicę – czy zawsze musi być to problem?

Życie rodziców dziecka w rozłączeniu powoduje zarówno w życiu dziecka, jak i w życiu samych byłych partnerów wiele problemów rozmaitego rodzaju. Konieczne jest bowiem poczynienie ustaleń, które będą miały niebagatelny wpływ na dalsze funkcjonowanie takiej rodziny – niezbędne jest uregulowanie kwestii finansowych (określenie renty alimentacyjnej, płaconej przez rodzica zobowiązanego dobrowolnie […]

Zmarnowany urlop – turysta nie jest bezbronny w sądzie! Część III

Jeśli polubowne metody na rozwikłanie sporu z organizatorem wypoczynku, w tym złożenie reklamacji, nie przyniosły rezultatu, konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie powinno ulegać wątpliwości, że niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie przez biuro podróży umowy jest źródłem odpowiedzialności kontraktowej. Podstawą tej odpowiedzialności jest przepis art. 471 kc, a […]