Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – czy zawsze przestępstwo?

Adwokaci prowadzą rozmaite sprawy – występują w roli pełnomocników w postępowaniach cywilnych, rodzinnych i administracyjnych, a także bronią w sprawach karnych. Jednym z najczęstszych przestępstw spotykanych w praktyce adwokackiej jest prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Temu zagadnieniu poświęcimy dzisiaj kilka słów.

Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy, marihuany itp.) jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności w wymiarze do dwóch lat. Czyn ten wywołuje również konsekwencje w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Wymiar kary zależy oczywiście od okoliczności danej sprawy, ilości spożytego alkoholu (w razie wątpliwości sąd powinien zasięgnąć opinii biegłego z zakresu toksykologii), wcześniejszego sposobu życia oskarżonego, jego zachowania przed i po popełnieniu przestępstwa.

Przez stan nietrzeźwości należy rozumieć zawartość alkoholu we krwi przekraczającą 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekraczającą 0,25 mg. Niższe stężenia alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila oraz od 0,1 do 0,25 mg) oznaczają tzw. stan po użyciu alkoholu – prowadzenie pojazdu w takim stanie stanowi wykroczenie.

Jak wskazują statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, około 140 000 osób rocznie zostaje skazanych za wspomniane przestępstwo. Oczywistym jest, iż po spożyciu alkoholu nie należy prowadzić żadnego pojazdu, lecz życie pisze rozmaite scenariusze.

W przypadku zatrzymania przez patrol Policji należy dobrze przemyśleć kolejne podejmowane w sprawie działania. Dobrze jest skontaktować się z profesjonalistą, albowiem nie zawsze taki czyn musi skończyć się skazaniem i wymierzeniem surowej kary. Różne sytuacje wymagają różnych rozwiązań. Gdy okoliczności zdarzenia i wina sprawy są oczywiste, należy rozważyć możliwość dobrowolnego poddania się karze. Najczęściej bowiem sprawcy tego rodzaju przestępstw mogą liczyć na dobrodziejstwa przewidziane przez Kodeks karny, na przykład w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary. lub nawet warunkowego umorzenia postępowania.

Warto również pamiętać, iż opisanym powyżej przestępstwem jest prowadzenie samochodu w ruchu lądowym. Oznacza to, że przestępstwem jest prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości na drodze publicznej i w każdym miejscu dostępnym dla powszechnego użytku. Takimi miejscami nie są na przykład podwórka, tereny prywatnych nieruchomości, tereny komisów samochodowych. W takich przypadkach oskarżony powinien zostać uniewinniony.

Artykuł powstał we współpracy z miesięcznikiem „Karolinka”, czasopismem Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach – można przeczytać go również tutaj.