Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania w przypadku rozwodu

W poprzednim numerze miesięcznika Karolinka omówione zostały kwestie związane z podziałem majątku wspólnego w przypadku rozwodu małżonków, którym przysługuje prawo do lokalu, zarówno własnościowe, jak i lokatorskie.

Niezwykle istotną kwestią są również faktyczne losy mieszkania w trakcie postępowania rozwodowego oraz krótko po wydaniu wyroku w tej sprawie.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania

Na sądzie orzekającym w sprawie rozwodowej ciąży obowiązek rozstrzygnięcia również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron na czas wspólnego zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Trzeba przyznać, iż niewiele rozstających się par ma świadomość tego obowiązku.

W treści pozwu o rozwód należy sformułować wniosek odpowiadający aktualnym potrzebom. Przykładowo, jeśli mieszkanie składa się z dwóch pokoi oraz kuchni, korytarza i łazienki, wniosek powoda (tj. osoby wnoszącej pozew) powinien dotyczyć np. przyznania mu prawa do korzystania z jednego pokoju oraz części wspólnych w postaci kuchni, korytarza i łazienki. Co istotne, sąd określi sposób korzystania bez względu na to, czyją własnością jest lokal – uczyni to nawet wówczas, gdy mieszkanie należy tylko do jednego z małżonków.

Czy konieczny jest podział majątku?

Określenie przez sąd sposobu korzystania z lokalu nie zastępuje oczywiście samego podziału majątku, który będzie konieczny w celu ostatecznego uregulowania kwestii majątkowych związanych z zakończonym małżeństwem.

Możliwa eksmisja

Jeśli jeden z małżonków zachowuje się w sposób rażąco naganny (np. cierpi na chorobę alkoholową, znęca się nad rodziną, czyni wspólne zamieszkiwanie absolutnie niemożliwym), wówczas sąd na żądanie drugiego z małżonków może orzec jego eksmisję.

Pozew o rozwód

Sam pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. W przypadku Koziegłów będzie to zatem Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny (dla nazwisk powoda zaczynających się na literę A do J), Wydział XII Cywilny (dla nazwisk powoda zaczynających się na literę K do P) lub Wydział XVIII Cywilny (dla nazwisk powoda zaczynających się na literę Q do Ż). Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 600,00 zł, jednakże w przypadku trudnej sytuacji materialnej sąd na wniosek zwolni powoda od obowiązku ponoszenia tych kosztów.

W pozwie należy wnieść przede wszystkim o rozwiązanie małżeństwa (bez orzekania o winie, z winy jednej ze stron, z winy obu stron). W przypadku posiadania przez małżonków dzieci poniżej 18 roku życia, konieczne jest również uregulowanie kwestii z nimi związanych: alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów. Możliwe jest również domaganie się alimentów na rzecz małżonka oraz dokonania podziału majątku.

Artykuł powstał we współpracy z miesięcznikiem „Karolinka”, czasopismem Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach – można przeczytać go tutaj.