Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Turystyczno-prawniczy spacer po Poznaniu z mec. Marcinem Stachowiakiem

W dniach 21 i 22 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Studentów Cywilistów.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski, zaś patronem medialnym Zjazdu zostało Wydawnictwo C.H. Beck.

Tematem przewodnim Zjazdu były “Kierunki rozwoju współczesnej polskiej cywilistyki”. W ramach Zjazdu odbył się szereg paneli dyskusyjnych z udziałem studentów i doktorantów.

W organizację tego spotkania zaangażowała się również nasza Kancelaria – w dniu 21 kwietnia br. mecenas Marcin Stachowiak oprowadził zainteresowaną grupę studentów po najciekawszych zakątkach Poznania. Spacer miał charakter turystyczno-prawniczy i cieszył się sporą popularnością. W jego trakcie grupa odwiedziła m. in. Okrąglak, Teatr Wielki, Zamek Cesarski, Plac Wolności i Stary Rynek.