Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Sąd właściwy w sprawie o zachowek

Kiedy należy się zachowek, a jego wysokość zostanie odpowiednio ustalona, kolejnym krokiem jest skierowanie żądania zapłaty do odpowiedniej osoby bądź osób. Może zdarzyć się tak, że zobowiązani dobrowolnie zapłacą zachowek. Zazwyczaj tak się jednak nie dzieje. W takiej sytuacji, by uzyskać należny zachowek, trzeba przygotować odpowiedni pozew i skierować sprawę na drogę sądową. W związku z tym pojawia się pytanie – do jakiego sądu skierować pozew o zapłatę zachowku?

Sądem właściwym w sprawach o zachowek jest sąd w okręgu, którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, a jeżeli miejsca tego nie da się ustalić w Polsce, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy albo jego część. Najczęściej właściwość sądu będziemy ustalać na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy przed śmiercią, o ile było ono w Polsce. Jeżeli nie, należy sprawdzić, gdzie znajduje się majątek spadkodawcy lub jego część – najczęściej będzie to nieruchomość, i na tej podstawie ustalić właściwość sądu. 

Należy pamiętać, że właściwość ta jest wyłączna, co znaczy, że tylko i wyłącznie wyżej wskazany sąd jest sądem właściwym w sprawie o zachowek i nie ma możliwości wybrania sądu np. na podstawie właściwości ogólnej. 

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 2 stycznia 2024 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Adwokat Karol Chmieliński