Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Prawnik na pierwsze przesłuchanie

Rok 2023 został przez Wielkopolską Izbę Lekarską ogłoszony „Rokiem Praw Lekarza”. Jednym z realizowanych w jego ramach projektów jest program „Prawnik na pierwsze przesłuchanie”. Dotyczy on zapewnienia obecności adwokata przy dokonywaniu pierwszych czynności procesowych przed organami ścigania. Adwokat Marcin Stachowiak z naszej Kancelarii wziął udział w realizacji ww. projektu.

Zadaniem adwokatów z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w ramach realizowanego programu „Prawnik na pierwsze przesłuchanie” jest zapewnienie opieki prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów przy pierwszych czynnościach procesowych, ochrona praw lekarzy oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania. 

Akcji tej przyświeca założenie, że wymienione działania przyczynią się do zwiększenia świadomości własnych praw wśród lekarzy, a dodatkowa obecność adwokata przy czynnościach przed organami postępowania stanowić będzie dla nich realne wsparcie prawne i psychologiczne, w szczególnie stresującej sytuacji pierwszego przesłuchania. 

Program „Prawnik na pierwsze przesłuchanie” nie stanowi jednak jedynego projektu realizowanego w ramach „Roku Praw Lekarza”. Drugi z nich stanowi cykl wykładów prowadzonych raz w miesiącu przez adwokatów – członków Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Dotyczą one tematów takich jak: prawa pacjenta do informacji, zgoda na leczenie, przebieg postępowania przed sądem cywilnym i karnym, prawa i obowiązki stron, opiniowanie biegłych, odpowiedzialność lekarzy i placówek medycznych, mediacja, przepisy RODO, elektronizacja procesów w ochronie zdrowia czy nieuczciwa konkurencja na rynku medycznym. Cykl wymienionych webinarów uwieńczony zostanie pod koniec roku wspólną konferencją naukową. 

Z informacjami dotyczącymi „Roku Praw Lekarza” można zapoznać się na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

autor: Anna Filipiak