Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Co zrobić, jeżeli drugi rodzic nie zgadza się na wyrobienie dziecku paszportu?

Zbliża się okres wakacyjny. Wielu z nas planuje wyjazdy urlopowe i stoi przed koniecznością wyrobienia paszportu dla swojego dziecka. Co do zasady, wyrobić paszport dziecku można za zgodą obojga rodziców. Co jednak zrobić, kiedy drugi rodzic nie chce się zgodzić na wyrobienie paszportu? Wbrew pozorom takie sytuacje są bardzo częste, zwłaszcza w przypadku rodziców rozwiedzionych. W niniejszym artykule odpowiemy co należy zrobić w takiej sytuacji. 

W pierwszej kolejności sprawdźmy, jak wygląda kwestia wykonywania władzy rodzicielskiej przez drugiego rodzica. Jeżeli został on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie potrzebujemy jego zgody na wyrobienie dziecku paszportu. Z drugiej strony – jeżeli drugiemu rodzicowi przysługuje pełna władza rodzicielska, oczywiście jego zgoda na wyrobienie paszportu dla dziecka będzie wymagana. 

Bardzo często możemy jednak spotkać się z rozstrzygnięciem, że władza rodzicielska drugiego rodzica została ograniczona do prawa o współdecydowaniu o istotnych sprawach dziecka (np. w wyroku rozwodowym). W takim przypadku również będziemy potrzebowali zgody drugiego rodzica, gdyż decyzja o wyrobieniu paszportu dla małoletniego jest decyzją o jego istotnych sprawach. 

Jeżeli rodzic posiadający pełną władzę rodzicielska lub ograniczoną do prawa o decydowaniu o istotnych sprawach dziecka nie zgodzi się na wyrobienie paszportu małoletniemu, pozostaje nam złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. 

Sprawa o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka toczy się w tzw. trybie nieprocesowym. Inicjujemy ją wnioskiem, a nie pozwem. Wniosek taki składa się do sądu opiekuńczego, tj. wydziału rodzinnego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. We wniosku tym wskazujemy, że wnosimy o wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku paszportu oraz argumentujemy zasadność naszego stanowiska. Sąd, co do zasady, wyznaczy rozprawę celem rozpoznania wniosku, a następnie wyda odpowiednie postanowienie. Jeżeli nie będziemy z niego zadowoleni, możemy wnieść od niego apelację. Jeżeli Sąd wyda zgodę na wyrobienie paszportu, zgoda taka zastępuje zgodę drugiego rodzica.

Podstawa prawna: art. 97 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 617 z późn. zm.). 

Stan prawny na dzień 23 czerwca 2021 roku.