Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

alimenty krok po kroku

Znaczna część spraw, jakimi na co dzień zajmują się adwokaci, dotyczy kwestii rodzinnych. Życie rodziców dziecka w rozłączeniu powoduje konieczność uregulowania rozmaitych spraw, zarówno finansowych, jak i dotyczących bezpośrednio osoby dziecka.

Z uwagi na powyższe w tym wpisie poruszymy problematykę dochodzenia alimentów.

Jeśli rodzice dziecka nie uregulują tej kwestii we własnym zakresie, konieczne jest uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty. O obowiązku alimentacyjnym orzeka sąd rodzinny. Właściwość miejscową sądu określa się według miejsca zamieszkania dziecka – w przypadku Koziegłów sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich. W przypadku Poznania natomiast będzie to jeden z poznańskich sądów (Stare Miasto, Nowe Miasto i Wilda, Grunwald i Jeżyce).

Pozew dotyczący alimentów (zarówno pozew o alimenty, jak i pozew o ich podwyższenie) jest wolny od opłat sądowych.

W tego typu sporze dziecko nie występuje samodzielnie, reprezentuje je bowiem drugi z rodziców. Sytuacja zmienia się po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, wówczas dziecko występuje w procesie samodzielnie.

W pozwie należy wskazać dochodzoną, miesięczną kwotę alimentów oraz sposób i termin jej płatności. Pozew wymaga również uzasadnienia, czyli wykazania, ile wynoszą miesięczne koszty utrzymania dziecka (jego wyżywienie, ubranie, koszty leczenia, koszty edukacji, wakacje oraz rozrywka, koszty dojazdów, koszty mieszkania, itp.) i jaką ich część powinien ponosić rodzic, który nie sprawuje nad dzieckiem codziennej, bieżącej pieczy.

Pozew składa się w sądzie w dwóch egzemplarzach. Należy do nich dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, a także dowody w postaci kopii rachunków, potwierdzeń wpłat dokonywanych na rozmaite cele związane z utrzymaniem dziecka, zaświadczenie o wysokości zarobków oraz zaświadczenia o pobieranych zasiłkach i otrzymywanych świadczeniach. W pozwie powinno się ponadto wskazać świadków (imiona i nazwiska oraz adresy korespondencyjne), którzy będą zeznawać przed sądem na okoliczności dotyczące kosztów utrzymania dziecka, możliwości finansowych rodziców oraz zaangażowania rodziców w utrzymanie i wychowanie dziecka.

Co istotne, wysokość alimentów zależy nie tylko od aktualnych zarobków zobowiązanego rodzica, lecz również od jego możliwości majątkowych i zarobkowych. Praca bez umowy czy rezygnacja z pracy nie spowodują zatem, że roszczenie alimentacyjne nie zostanie uwzględnione.

W treści pozwu warto zamieścić wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu. Dzięki takiemu zabiegowi dziecko będzie otrzymywało alimenty jeszcze przed wydaniem wyroku. Wniosek o zabezpieczenie jest w tym przypadku również wolny od opłat sądowych.

Jeśli rodzic zobowiązany nie będzie płacił dobrowolnie zasądzonych alimentów, wówczas istnieje możliwość ich wyegzekwowania za pośrednictwem komornika sądowego.

 

Artykuł powstał we współpracy z miesięcznikiem „Karolinka”, czasopismem Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach.