Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

100-lecie Adwokatury Wielkopolskiej

W sobotę 23 listopada 2019 roku, w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyły się uroczyste obchody 100-lecie istnienia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Obchody otwarte zostały przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego, który opowiedział o bohaterskiej postawie wielkopolskich adwokatów i ich roli na przestrzeni dziejów.

W ramach obchodów 100-lecia WIA został przygotowany film pt. „Wielkopolska czyli jaka?”, którego premiera miała miejsce podczas gali. Przedstawiona została również  książka przedstawiająca historię Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, wydana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury nakładem Wydawnictwa „Palestry”

Podczas gali zostały wręczone odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”, a uroczyste obchody, oprócz wystąpień zaproszonych gości, uświetnione zostały przez wykład prof. dr hab. Sławomiry Wronkowskiej – Jaśkiewicz, temat: „Adwokat wobec Konstytucji”.

Na zakończenie oficjalnej części obchodów odbył się koncert Filharmonii Dowcipu Andrzeja Malickiego pt.: „Co tu jest grane?”.

W uroczystej gali uczestniczyli prawnicy z naszej Kancelarii adw. Marcin Stachowiak oraz apl. adw. Marta Stachowiak.