Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Zmarnowany urlop – jak walczyć o swoje prawa? Część II

Niestety, czasem nawet staranny wybór wymarzonej oferty wakacyjnej nie wystarcza.

Może zdarzyć się tak, że warunki pobytu w żaden sposób nie będą odpowiadały temu, o czym przed wyjazdem zapewniał touroperator – pokoje będą brudne, plaża zaśmiecona, klimatyzacja nie działa, a wyżywienie pozostawia wiele do życzenia.

W takiej sytuacji każdy klient powinien walczyć o swoje prawa, w tym prawo do spokojnego wypoczynku oraz prawo do realizacji świadczeń określonych w umowie zawartej z organizatorem wycieczki.

Podstawowy kontakt z touroperatorem zapewnia rezydent, pracownik biura podróży obecny w miejscu wyjazdu i sprawujący opiekę nad turystami. Do niego właśnie w pierwszej kolejności niezadowoleni klienci powinni kierować swoje pytania i wątpliwości.

W porozumieniu z biurem podróży rezydent może zmienić hotel na inny, taki, który będzie odpowiadał warunkom opisanym w zawieranej umowie pod względem np. standardu, rodzaju wyżywienia, położenia hotelu.

Warto skontaktować się również z infolinią biura podróży i agencją wakacyjną, w której wykupione zostały wakacje i poinformować ich o wszystkich nieprawidłowościach.

Gdy polubowne metody rozwiązania tego sporu nie przynoszą spodziewanego rezultatu, konieczne będzie sporządzenie reklamacji.

Reklamacja powinna przyjąć formę krótkiego pisma, w którym zostaną wyliczone wszystkie odstępstwa od umowy. Reklamacja powinna zostać opatrzona datą, podpisana i złożona na ręce rezydenta biura podróży lub w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Warto sporządzić kopię pisma i poprosić rezydenta o potwierdzenie odbioru na egzemplarzu klienta.

Biuro podróży ma 30 dni na przesłanie klientowi odpowiedzi na reklamację. W razie braku odpowiedzi reklamację należy uznać za uzasadnioną.

Podczas nieudanego pobytu wakacyjnego konieczne jest zebranie dowodów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia swoich roszczeń po powrocie do kraju. Takimi dowodami mogą być zdjęcia (np. szczegółowe zdjęcia brudnego pokoju, zaśmieconej plaży, brudnych dystrybutorów z wodą, brudnej restauracji hotelowej, itp.) lub relacje świadków (warto poprosić innych niezadowolonych klientów o ich dane adresowe). W ten sposób wykazanie tego, że biuro podróży nie wywiązało się ze swoich obietnic będzie znacznie ułatwione.

 

 

 

Treści zawarte w opublikowanym powyżej artykule nie stanowią porady prawnej.

Każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnego stanu faktycznego.

Jeśli szukasz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres

kontakt@stachowiak-koscielska.pl lub zadzwoń pod numer 61 307 18 00.