Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Mec. Marcin Stachowiak wygłosił wykład na Obozie Naukowym Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej

Adw. Marcin Stachowiak rozmawiał ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w ramach Obozu Naukowego Studenckich Kół Naukowych “Studenckie Lato WSB 2017” o ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o prawnokarnych konsekwencjach spożywania alkoholu w dniu 12 września 2017 r.

Padły odpowiedzi na pytania: jakie są zadania organów administracji publicznej w zakresie walki z alkoholizmem? Czy gmina ma obowiązek zorganizowania izby wytrzeźwień i jakie są przesłanki umieszczenia w niej? Jakie są najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu? Jak udowodnić swoją niewinność w sprawie o prowadzenie w stanie nietrzeźwości.

W czasie obozu studenci prowadzili badania naukowe na terenie Gminy Trzeciel dotyczące m.in. dostępu do służby zdrowia, bezpieczeństwa oraz relacji mieszkańców z władzami gminy.
Bardzo dziękujemy za miłą atmosferę i aktywny udział w rozmowie!