Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Łukasz Stasiak dołączył do zespołu Kancelarii

Z wielką przyjemnością informujemy, iż do zespołu naszej Kancelarii dołączył Łukasz Stasiak, ekonomista, absolwent poznańskiej Akademii Ekonomicznej.

Łukasz Stasiak posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach kredytowych. W ramach naszej Kancelarii zajmuje się świadczeniem pomocy tzw. frankowiczom –  roszczeniami związanymi z kredytami walutowymi, w szczególności nieważnością kredytów denominowanych w walucie obcej oraz zwrotami nienależnie pobranych rat kredytów indeksowanych walutą obcą.