Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Kancelaria Przyjazna Mediacji

Z dumą informujemy, że Stachowiak Kancelaria Adwokacka została uprawniona do używania znaku „Kancelarii przyjaznej mediacji”.

Przyznania prawa do używania znaku oznacza, że:

– prawnicy z naszej Kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów

– w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię każdorazowo klient będzie informowany o zasadach mediacji oraz o korzyściach z niej płynących

– prawnicy z naszej Kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat klauzuli mediacyjnej oraz przedstawiają klientom możliwość jej wykorzystania przy sporządzaniu umów i innych dokumentów, do ich indywidualnej decyzji;

– pracownikom i współpracownikom naszej Kancelarii umożliwiono uzyskanie wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów.

Prawo do używania znaku jest nadawane przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Centrum Mediacyjne prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami.