Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Adwokat Marcin Stachowiak prowadzącym zajęcia z prawa cywilnego – części ogólnej

W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego ćwiczenia z prawa cywilnego – części ogólnej będzie prowadził adwokat Marcin Stachowiak z naszej Kancelarii. Zajęcia będą odbywały się ze studentami kierunku Prawo oraz Prawo w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

W ramach zajęć poruszane są zagadnienia dotyczące m.in. źródeł prawa, stosowania prawa cywilnego w praktyce, tego czym są prawa podmiotowe, przedmiotów stosunku cywilnoprawnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych i innych zdarzeń cywilnoprawnych, przedstawicielstwa ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury, wpływu wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną a także przedawnienia i terminów zawitych.