Kancelaria Adwokacka, ul. Młyńska 4/2, 61-729 Poznań

Tag: internet

Bezpieczne zakupy przez Internet

Bezpieczne zakupy przez Internet Pojęcie konsumenta Kodeks cywilny zawiera definicję konsumenta w artykule 221, zgodnie z którym, za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu, w sposób ciągły, natomiast […]