Kancelaria Adwokacka, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

Prawo cywilne

Bezpłatne porady prawne – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż nasza Kancelaria bierze udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W związku z tym udzielamy bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym w następujących terminach: – 22 lutego 2016 r. w godzinach od 15:00 do 18:00 porad udziela adw. Marta Kościelska w siedzibie Kancelarii przy ul. Kramarskiej 3/1 w Poznaniu. […]

alimenty krok po kroku

Znaczna część spraw, jakimi na co dzień zajmują się adwokaci, dotyczy kwestii rodzinnych. Życie rodziców dziecka w rozłączeniu powoduje konieczność uregulowania rozmaitych spraw, zarówno finansowych, jak i dotyczących bezpośrednio osoby dziecka. Z uwagi na powyższe w tym wpisie poruszymy problematykę dochodzenia alimentów. Jeśli rodzice dziecka nie uregulują tej kwestii we własnym […]

ROZWÓD W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Kiedy sąd orzeknie rozwód? Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje wówczas, gdy pomiędzy małżonkami ustało wspólne pożycie. Przez wspólne pożycie należy rozumieć więź fizyczną, psychiczną oraz gospodarczą. O spełnienie tej przesłanki z pewnością zapyta rozwodzących się małżonków sąd na rozprawie. Jaki sąd jest właściwy do przeprowadzenia mojej sprawy rozwodowej? Pozew o […]

Europejski Dzień Prawnika 2015

W dniu 10 grudnia 2015 r. w całej Europie obchodzono Europejski Dzień Prawnika. Jego celem jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku tematem przewodnim Europejskiego Dnia Prawnika była wolność słowa, jej gwarancje i […]

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania w przypadku rozwodu

W poprzednim numerze miesięcznika Karolinka omówione zostały kwestie związane z podziałem majątku wspólnego w przypadku rozwodu małżonków, którym przysługuje prawo do lokalu, zarówno własnościowe, jak i lokatorskie. Niezwykle istotną kwestią są również faktyczne losy mieszkania w trakcie postępowania rozwodowego oraz krótko po wydaniu wyroku w tej sprawie. Sposób korzystania ze […]

Wyjazd dziecka za granicę – czy zawsze musi być to problem?

Życie rodziców dziecka w rozłączeniu powoduje zarówno w życiu dziecka, jak i w życiu samych byłych partnerów wiele problemów rozmaitego rodzaju. Konieczne jest bowiem poczynienie ustaleń, które będą miały niebagatelny wpływ na dalsze funkcjonowanie takiej rodziny – niezbędne jest uregulowanie kwestii finansowych (określenie renty alimentacyjnej, płaconej przez rodzica zobowiązanego dobrowolnie […]

Zmarnowany urlop – turysta nie jest bezbronny w sądzie! Część III

Jeśli polubowne metody na rozwikłanie sporu z organizatorem wypoczynku, w tym złożenie reklamacji, nie przyniosły rezultatu, konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie powinno ulegać wątpliwości, że niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie przez biuro podróży umowy jest źródłem odpowiedzialności kontraktowej. Podstawą tej odpowiedzialności jest przepis art. 471 kc, a […]

Jak walczyć z uporczywym dłużnikiem alimentacyjnym?

Niestety, często zdarza się tak, że samo uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty od jednego z rodziców na rzecz dziecka jest dopiero początkiem batalii o odzyskanie należnych pieniędzy. Bywają dłużnicy, którzy za wszelką cenę pragnąć ukryć swój majątek i swoje dochody. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi prawo, wyposażając drugiego rodzica lub […]

Rozpad małżeństwa a prawo do mieszkania

Z danych publikowanych każdego roku przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że już ponad 1/3 wszystkich małżeństw kończy się rozwodem. Orzeczenie rozwodu, oprócz oczywiście samego rozwiązania małżeństwa, niesie ze sobą doniosłe konsekwencje. Konieczne staje się wówczas uregulowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi stron, określenie wysokości należnych dzieciom lub byłym małżonkom alimentów oraz […]

Zmarnowany urlop – jak walczyć o swoje prawa? Część II

Niestety, czasem nawet staranny wybór wymarzonej oferty wakacyjnej nie wystarcza. Może zdarzyć się tak, że warunki pobytu w żaden sposób nie będą odpowiadały temu, o czym przed wyjazdem zapewniał touroperator – pokoje będą brudne, plaża zaśmiecona, klimatyzacja nie działa, a wyżywienie pozostawia wiele do życzenia. W takiej sytuacji każdy klient powinien […]