Kancelaria Adwokacka, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

Prawo cywilne

Zmarnowany urlop – jak walczyć o swoje prawa? Część II

Niestety, czasem nawet staranny wybór wymarzonej oferty wakacyjnej nie wystarcza. Może zdarzyć się tak, że warunki pobytu w żaden sposób nie będą odpowiadały temu, o czym przed wyjazdem zapewniał touroperator – pokoje będą brudne, plaża zaśmiecona, klimatyzacja nie działa, a wyżywienie pozostawia wiele do życzenia. W takiej sytuacji każdy klient powinien […]

Zmarnowany urlop – jak go uniknąć? Część I

Sezon urlopowy trwa obecnie cały rok i niemal każdy poszukuje idealnego miejsca na wakacje. Oferty biur podróży na stronach internetowych i w katalogach prezentują się zachwycająco, jednak niestety nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Jak sprawić, by urlop rzeczywiście był udany? Jak uniknąć rozczarowań? Jak wybrać to, co naprawdę najlepsze? Tylko staranny […]

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – czy można je odziedziczyć?

W dzisiejszym artykule poruszymy kwestię dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Co do zasady, z chwilą śmierci prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej przechodzą na jej spadkobierców zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści Kodeksu cywilnego. Przejście to może odbyć się na podstawie dziedziczenia ustawowego (wówczas spadkobiercami jest krąg osób […]

Zawezwanie do próby ugodowej – opłata, niestawiennictwo i koszty zastępstwa

Zasadniczym powodem dla którego kierowane są do sądów zawezwania do próby ugodowej jest przerwanie biegu przedawnienia. Oczywiście, przedmiotowe postępowanie ma również na celu doprowadzenie do faktycznego zawarcia ugody w sprawie. Sytuacje te należą jednak do rzadkości. Instytucja zawezwania do próby ugodowej unormowana jest w przepisach art. 185 i 186 kpc. […]

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Jak uzyskać alimenty na dziecko? Alimenty od rodzica na dziecko Sprawy alimentacyjne są jedynymi z najczęściej spotykanych sporów prawnych w Polsce. W praktyce najwięcej emocji i czasu w postępowaniach alimentacyjnych budzi ustalanie przez sąd stanu faktycznego – przede wszystkim ustalenie możliwości finansowych zobowiązanego do świadczeń oraz uzasadnionych potrzeb uprawnionego. Kwestie […]

Umowna zmiana właściwości sądu

Zmiana właściwości sądu Zgodnie z przepisem art. 46 § 1 k.p.c. strony mogą zawrzeć umowę określającą sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sporu już wynikłego lub mogącego wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Na mocy tego przepisu wskazany przez strony sąd będzie wyłącznie właściwy, jeśli strony nie postanowią inaczej lub jeśli […]

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku jest bardzo istotnym elementem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Jest ono tym ważniejsze, gdy spadek obciążony jest długami spadkowymi, które przewyższają jego wartość dodatnią albo gdy spadkobierca nie ma dostatecznej wiedzy o stanie majątkowym spadkodawcy i nie może stwierdzić, czy takie długi mają miejsce. […]