Kancelaria Adwokacka, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznań

Prawo cywilne

Jak walczyć z uporczywym dłużnikiem alimentacyjnym?

Niestety, często zdarza się tak, że samo uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty od jednego z rodziców na rzecz dziecka jest dopiero początkiem batalii o odzyskanie należnych pieniędzy. Bywają dłużnicy, którzy za wszelką cenę pragnąć ukryć swój majątek i swoje dochody. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi prawo, wyposażając drugiego rodzica lub […]

Rozpad małżeństwa a prawo do mieszkania

Z danych publikowanych każdego roku przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że już ponad 1/3 wszystkich małżeństw kończy się rozwodem. Orzeczenie rozwodu, oprócz oczywiście samego rozwiązania małżeństwa, niesie ze sobą doniosłe konsekwencje. Konieczne staje się wówczas uregulowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi stron, określenie wysokości należnych dzieciom lub byłym małżonkom alimentów oraz […]

Zmarnowany urlop – jak walczyć o swoje prawa? Część II

Niestety, czasem nawet staranny wybór wymarzonej oferty wakacyjnej nie wystarcza. Może zdarzyć się tak, że warunki pobytu w żaden sposób nie będą odpowiadały temu, o czym przed wyjazdem zapewniał touroperator – pokoje będą brudne, plaża zaśmiecona, klimatyzacja nie działa, a wyżywienie pozostawia wiele do życzenia. W takiej sytuacji każdy klient powinien […]

Zmarnowany urlop – jak go uniknąć? Część I

Sezon urlopowy trwa obecnie cały rok i niemal każdy poszukuje idealnego miejsca na wakacje. Oferty biur podróży na stronach internetowych i w katalogach prezentują się zachwycająco, jednak niestety nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Jak sprawić, by urlop rzeczywiście był udany? Jak uniknąć rozczarowań? Jak wybrać to, co naprawdę najlepsze? Tylko staranny […]

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – czy można je odziedziczyć?

W dzisiejszym artykule poruszymy kwestię dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Co do zasady, z chwilą śmierci prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej przechodzą na jej spadkobierców zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści Kodeksu cywilnego. Przejście to może odbyć się na podstawie dziedziczenia ustawowego (wówczas spadkobiercami jest krąg osób […]

Zawezwanie do próby ugodowej – opłata, niestawiennictwo i koszty zastępstwa

Zasadniczym powodem dla którego kierowane są do sądów zawezwania do próby ugodowej jest przerwanie biegu przedawnienia. Oczywiście, przedmiotowe postępowanie ma również na celu doprowadzenie do faktycznego zawarcia ugody w sprawie. Sytuacje te należą jednak do rzadkości. Instytucja zawezwania do próby ugodowej unormowana jest w przepisach art. 185 i 186 kpc. […]

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Jak uzyskać alimenty na dziecko? Alimenty od rodzica na dziecko Sprawy alimentacyjne są jedynymi z najczęściej spotykanych sporów prawnych w Polsce. W praktyce najwięcej emocji i czasu w postępowaniach alimentacyjnych budzi ustalanie przez sąd stanu faktycznego – przede wszystkim ustalenie możliwości finansowych zobowiązanego do świadczeń oraz uzasadnionych potrzeb uprawnionego. Kwestie […]

Umowna zmiana właściwości sądu

Zmiana właściwości sądu Zgodnie z przepisem art. 46 § 1 k.p.c. strony mogą zawrzeć umowę określającą sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sporu już wynikłego lub mogącego wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Na mocy tego przepisu wskazany przez strony sąd będzie wyłącznie właściwy, jeśli strony nie postanowią inaczej lub jeśli […]

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku jest bardzo istotnym elementem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Jest ono tym ważniejsze, gdy spadek obciążony jest długami spadkowymi, które przewyższają jego wartość dodatnią albo gdy spadkobierca nie ma dostatecznej wiedzy o stanie majątkowym spadkodawcy i nie może stwierdzić, czy takie długi mają miejsce. […]